Sådan søger du
- En guide til at søge produktioner på siden


Søgefeltet


Søg på titel eller producent, hvis du skal finde informationer om en specifik forestilling eller klik på avanceret søgning, hvis du skal finde inspiration f.eks. til at planlægge den kommende sæson.

Avanceret søgning


I avanceret søgning kan du vælge mellem den foregående, den nuværende og den kommende sæson. Du kan altså også søge på forestillinger, der har spillet, f.eks. for at finde journalnummeret til refusionsordningen el. lign.

Genre


Genre kan være f.eks. børne/ungdomsteater, danseteater, musical osv. Der kan sættes kryds i flere felter. I feltet type kan du vælge mellem indendørs og udendørs forestillinger.

Aldersgruppe


Aldersgruppe er delt op i 0 – 6, 7 – 11, 12 – 16, 17 – 25 og over 25 år. Der kan sættes kryds i flere felter, men vær opmærksom på at det bedste søgeresultat fås ved også at sætte kryds i børne/ungdomsteater i genre.

Refusion/støtte


I refusion/støtte kan du krydse af, om du søger forestillinger, der er tilknyttet
• Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen),
• Refusionsordningen,
• har fået produktionsstøtte fra Kunstrådet eller
• støtte jf. lov om scenekunst.

Formidlingsordningen kaldes også Billetkøbsordningen. Der er et offentligt tilskud til at give rabat på teaterbilletter, f.eks. børne- eller grupperabat. En teaterproduktion kan både have tilskud fra Formidlingsordningen og være godkendt til Refusionsordningen, men der kan ikke være tilskud fra begge puljer til den samme opførelse. Altså kan man have en lukket forestilling f.eks. for skolen om formiddagen under Refusionsordningen og samme forestilling om eftermiddagen med offentligt billetsalg med brug af Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen). Et teater kan være Godkendt til formidlingsordningen, hvilket gør det muligt for teatret eller for arrangører, som køber deres forestilling i turné, at søge tilskud til rabatter.

Refusionsgodkendte forestillinger svarer til forestillingerne i ”Den Røde Brochure” for børneteaterforestillingernes vedkommende, men der kan også findes voksenforestillinger til opførelse på steder, hvor der normalt ikke spilles teater. Refusionsordningen retter sig både mod kommuner og kommunale institutioners køb af forestillinger og ikke-kommunale daginstitutioner, skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Læs mere på Teaterrefusion.dk

Kategorierne produktionsstøtte fra Kunstrådet og støtte jf. lov om scenekunst er primært til administrativ brug.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens forskellige støtteordninger

Stationær/turné


I feltet stationær/turné kan du vælge mellem stationære og/eller turnerende forestillinger. Gæstespil svarer til turnéforestillinger og er et begreb under udfasning.

Pris


Pris er i DKK ekskl. moms. Mange forestillinger har varierende priser afhængigt af tilskuerantallet. Se nærmere under den enkelte forestilling.

Antal tilskuere


I feltet antal tilskuere kan man indsnævre sin søgning til at passe specifikt til sin salsstørrelse. Dette kan være praktisk for meget små eller meget store sale.