Støtteordninger

Refusionsordningen


Refusionsordningen giver kommunale og ikke-kommunale institutioner et incitament til at købe professionel scenekunst til børn og unge samt opsøgende voksenteater. Refusionsordningen kan benyttes af kommuner og kommunale institutioner, som kan få 50 % af forestillingens pris refunderet, og som noget nyt har ikke-kommunale institutioner nu også mulighed for at benytte denne mulighed og få op til 50 % refusion. Man kan læse mere om mulighederne for refusion på teaterrefusion.dk.

Professionelle teatre kan søge godkendelse til refusionsordningen med forestillinger rettet mod børn og unge (dvs. til og med 15 år) eller med produktioner, som skal spilles som opsøgende voksenteater. Opsøgende teater er forestillinger, der spilles på steder, hvor der normalt ikke spilles teater, fx et bibliotek, et torv eller en rådhushal. Vær opmærksom på, at en forestilling for voksne kan være godkendt til refusionsordningen, hvis den spiller et sted, hvor der normalt ikke spilles teater, men ikke når den fx spiller i et kulturhus, hvor der normalt spiller teater.

Forestillinger, der er produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst, er automatisk refusionsgodkendte. Det gælder fx forestillinger, der er produceret med tilskud fra Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst og forestillinger, eller er produceret af teatre, som får driftstilskud under Lov om scenekunst.

Der kan også ansøges om refusionsgodkendelse af udenlandske professionelle teaterforestillinger i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark.

Læs mere om Refusionsordningen her på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om muligheden for at søge refusion her på teaterrefusion.dk


Formidlingsordningen


Formidlingsordningen kaldes også Billetkøbsordningen. Formidlingstilskuddet giver teatret mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af billetter til scenekunstforestillinger. Tilskuddet skal primært anvendes enten til rabatter på billetter til børn og unge under 25 år eller til øvrige publikumsrabatter på billetter til professionelle scenekunstforestillinger. Det kan være teatret selv, der har søgt et formidlingstilskud, men ved turné er det oftest den lokale arrangør, der har søgt om tilskud. Før en arrangør kan det, skal forestillingen være Godkendt til formidlingsordningen.

Læs mere om Formidlingsordningen


Garantiordningen


En forestilling kan også være godkendt til Garantiordningen. Denne ordning retter sig mod ”smalle” forestillinger. Betingelserne for at opnå underskudsgaranti er
• Forestillingen skal være godkendt til Garantiordningen
• Forestillingen skal være offentlig tilgængelig
• Der skal sælges billetter til et normalt prisniveau. Udleveres der gratis billetter til forestillingen i form af en bonusforestilling i forbindelse med et abonnementssalg, skal den opnåede indtægt ved abonnementssalget fordeles på alle forestillinger i abonnementet
• Forestillingen må ikke modtage tilskud fra andre turnéordninger
• Arrangøren af forestillingen kan kun få én underskudsdækning pr. forestilling pr. sæson. Såfremt der afholdes flere opførsler af den samme forestilling vælger arrangøren selv hvilken af opførslerne, der skal have underskudsgaranti
• Det skal fremgå af markedsføringsmateriale, at forestillingen gennemføres med støtte fra Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst garantiordning for turnerende teater for voksne.

Læs mere om Garantiordningen


Turnénetværket


Turnénetværkets formål er at skabe en koordineret indsats, der skal styrke voksenturnéområdet, og dermed give muligheder for, at nyskabende og eksperimenterende voksenturnéteater kan komme ud i hele landet. Netværket består af en række scener, som er udvalgt af Projektstøtteudvalget for Scenekunst, foreløbig er mere end 40 scener optaget. Udvalget optager løbende nye scener i netværket. Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst yder en underskudsgaranti til scenerne optaget i turnénetværket.

Læs mere om Turnenetværket her